COVID-19

COVID-19 OG SMITTEVERN

For at vi skal kunne tilby kunst og kulturopplevelser av høy kvalitet også under koronapandemien har DKS Vestfold og Telemark i samarbeid med utdanningsavdelingen og beredskapsgruppa i fylkeskommunen utarbeidet noen praktiske smittevernregler.

Smittevernregler for utøvere

Smittevernregler for utøvere i barnehager

Smittevernregler for skoler

Smittevernregler for kulturhus

Smittevernregler for kulturtilbud i barnehager

Gjør deg kjent med hvilke regler og praktiske råd som gjelder, så bidrar du til at vi klarer å gjennomføre Den kulturelle skolesekken på en smittefri og trygg måte.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

MFM 2017_Dr. Kay & hans intergalaktiske toneforskere_foto Lars Opstad
Foto: Lars Opstad