Kulturkontaktens rolle

KULTURKONTAKTENS ROLLE

Kulturkontakten er uvurderlig for en vellykket gjennomføring av DKS-arrangement, men hva innebærer det å være en god kulturkontakt?

Vær tilstede
Holde deg orientert om tilbudet fra fylkeskommunen gjennom å følge med på hva som kommer til skolen og når det kommer. Avklar med rektor/ledelse at du som er kulturkontakt får frigitt tid fra undervisning og andre plikter i det tidsrommet skolen er satt opp med et arrangement.

Gi informasjon
Informer rektor, lærere og vaktmester om at skolen får besøk av kunstnere/kunstformidlere, hvilket kunstuttrykk det er og navnet på forestillingen i god tid på forhånd. Det bør være faste møter ved skolen der de ulike DKS-tiltakene blir gjort kjent og diskutert. Sørg for at turneplanene blir tatt med i planleggingsmøter for kommende skoleår. Husk på at lærerne skal informere sine klasser om hvilket besøk som kommer til skolen og at de gjør nødvendige forberedelser med informasjonsmateriellet som er tilgjengelig.

Arranger
Kulturkontakten skal sikre at ting blir gjort, men det er ikke meningen at hun/han skal gjøre alt arbeidet selv. Det bør være i tett samarbeid med for eksempel vaktmester og elever.

Før avvikling av arrangement: Når? Hva? Hvor? For hvilke klasser? Hvor mange på hver forestilling? Dobbeltsjekk faktaark og klargjør og deleger arbeidsoppgaver: hvem gjør hva og når. Sørg for at alt praktisk er tilrettelagt for besøket og vær tilgjengelig for utøverne og elever.

Skap forventning
Positiv forventning hos elevene er grunnleggende for et godt møte mellom elevene og kunstnerne. Kunstopplevelsens kvalitet er avhengig av dette.

Være dialogpartner
Bidra til kontinuerlig utvikling av tilbudet gjennom tilbakemelding.