Ofte stilte spørsmål

Svar: Du melder da inn forslag til DKS for skoleåret 2020/2021. Fristen er 1. 10. 2019

Svar: Ja, du må sende inn forslag selv om du har hatt oppdrag tidligere. Hvis du allerede har avtale med et fylke eller en kommune om videre oppdrag kan det likevel være lurt å kontakte disse.

Svar: Når du melder inn forslag til DKS må du også ta stilling til hvilke fylkeskommuner eller direktekommuner du ønsker å reise på turné i, og velge disse i forslagsskjemaet.

Svar: Direktekommuner mottar tilskudd direkte fra Kulturdepartementet via Kulturtanken og rapporterer direkte tilbake til Kulturtanken. Per dags dato er 12 norske kommuner direktekommuner

Svar: Ja, det vil være mulig for andre DKS-planleggere enn de du stiller forslaget ditt til, å se forslaget

Svar: Du vil bli kontaktet av hver enkelt om en eller flere fylker eller kommuner vurderer forslaget som aktuelt for DKS-turné hos seg.

Svar: Da går du i dialog med den eller de som kontakter deg og avtaler nærmere om hvordan du eventuelt kan presentere forslaget ditt som en produksjon i DKS, og hva som skal til for å få til dette.

Svar: Forslaget ditt vil fortsatt finnes i systemet slik at det kan sendes inn neste år eller DKS-planleggere i fylkeskommuner og kommuner ønsker å ta kontakt med deg.

Svar: Når DKS-portalen åpner for å sende inn forslag til et nytt skoleår har du muligheter til å oppdatere det tidligere innsendt forslaget ditt før du reaktiverer det (gjør det tilgjengelig for nytt skoleår). Hvis du har oppdrag inneværende skoleår vil dette legge seg til i historikken til forslaget ditt. Det kan allikevel være lurt å oppdatere forslaget.

Svar: På Min side vil du finne forslagene du er knyttet til, turneene du er knyttet til, turné/tidsplaner, reiseruter ol. Her vil du også finne alle meldinger og dialog du har med DKS-planleggere