DKS for kommunekontakt

DKS-portalen for kommunekontakt

DKS-portalen er den administrasjons- og kommunikasjonsflata for Den kulturelle skulesekken.

Til vanleg kallar vi nettstaden berre “portalen”.

Kvar kommune og skule har si eiga side der elevtal, timeplan og kontaktpersonar skal førast inn. Årsrapportering for kommunane vert gjort i portalen.

DKS-portalen er :

  • eit felles fagsystem for alle som jobbar med og i DKS
  • ei visingsrute for elevar og lærarar om deira DKS-tilbod
  • èin innmeldingsportal, med felles frist for utøvarar
  • èin bank for alle produksjonar i DKS

Lenke til innlogging i DKS-portalen