Honorarsatsar og rammeavtale

Vestland fylkeskommune følgjer ASA 4401 Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Denkulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner (pdf).

Satsar for oppdragstakarar.
Lenke til reforhandla rammeavtale for perioden 01.08.2023 -31.07.2025. Avtalen er vedteken av Vestland fylkeskommune og gjeldande frå 01.08.2023.

Oppdragstakar vert honorert med 5 620 kroner pr. formidlingsdag. Møte og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgjevar vert honorert med 782 kroner pr. time for faktisk medgått tid.

Scenekunst
Ved engasjement av produksjonar som er ein del av Norsk scenekunstbruk sitt repertoar gjeld prisar fastsett av Norsk scenekunstbruk. Lenke til nettside for Norsk scenekunstbruk.