Kommunal DKS

1/3 av spelemidlane som vert tildelt Vestland fylkeskommune til grunnskulane vert fordelt vidare ut til kommunane i fylket. Kommunane nyttar desse midlane til det kommunale programmet i DKS. 

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for DKS og forvaltar midlane til ordninga.

Rapport

I januar kvart år skal kommunane rapportere til fylkeskommunen på bruk av midlane dei får tildelt.