Illustrasjonsfoto: Maskot/Scanpix

Inkludering i kulturliv

Nå er søknadsportalen til årets utlysning av tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» åpen. Kulturtanken deler ut 13 mill. til tiltak som kan styrke barn og unges mulighet til å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.

Søknadsfristen er 1. mars.  

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret og må samarbeide med andre aktører om tiltaket.

Informasjon om ordningen og søknadsskjema