Elevvertens rolle

Ein del av kommunane i Rogaland arrangerer allerede kurs for elevvertar og har god erfaring med dette. Andre kommunar har kanskje ønske om å få til noko liknande, og då kan Elevarrangørene vere eit brukarvennleg kurs for opplæring av elevar som skal ta imot utøvarar frå Den kulturelle skolesekken.

Kurset kan gjennomførast som grunnopplæring for nye elevvertar, men det eignar seg også som repetisjon av, eller som eit supplement til, eksisterende elevvert- eller elevarrangørkurs i regi av DKS-administrasjonar i fylker og kommunar.

Det er tilrettelagt for at kulturkontakter og lærere kan gjennomføra kurset som en del av si interne opplæring. Kurset er utvikla og produsert av DKS Trøndelag og du finn kurset på Kulturtanken sine sider.

Målgruppe er 5.-10. trinn.

Les meir her.