Elervar ombord på bat
Anne Kristin Høiland

Transport

Nokre formidlingar skjer på kulturhus eller andre arenaer utanfor skulen, medan andre gonger blir skular sett opp med besøk på ein annan skule for å få med seg DKS-tilbodet. I begge tilfeller er det DKS Rogaland som betaler transport når elevane skal på DKS-arrangement utanfor skulen.

Normalt sett er det DKS Rogaland som organiserer transporten, men somme gonger ber me skulen om å ordna transporten (buss) sjølv, for deretter å senda faktura for denne til DKS Rogaland/Rogaland fylkeskommune.