DKS portalen for kommunar

Er du ny kommunekontakt? Da vil vi opprette en ny bruker for deg som gir deg tilgang både som bruker og som planlegger. Se hvordan her.

Kulturtanken har et Forum for alle portalbrukerne. Her har de samlet info, også spesielt til dere kommunekontakter: https://forum.denkulturelleskolesekken.no/planlegger-i-kommune-kommunekontakter  

DKS Rogaland arrangerer også kurs. Ta gjerne kontakt, så finner vi ut av det!

15.06.2022
DKS-portalen åpner for at kommunene kan
motta og behandle forslag for skoleåret 23/24

DKS-portalen åpner den 15. august 2022 for innsendelse av forslag til produksjoner i Den kulturelle skolesekken for skoleåret 23/24. Frist for innsendelse er 1. oktober 2022.

Kommuner som ønsker å motta og behandle forslag i portalen har fra og med i år muligheten til dette For å tilrettelegge for dette i portalen ber vi om tilbakemelding om dette er noe dere ønsker, senest 09. august 2022.
Informasjon sendes oss via denne lenken:

https://forms.office.com/r/fD6ANhquEk

Hva innebærer dette for kommunen?
Kommunen legges til i en egen kommuneliste med tilhørende informasjonstekst i forslagsskjemaet i portalen. Forslagstiller velger aktivt hvilken kommune(r) og eventuelt fylker hen ønsker å stille forslaget til.
Det legges inn en egen «lokal utlysningstekst» på kommunen som må bekreftes lest av forslagstiller før innsendelse. Det vil ikke være mulig å endre på dette etter at portalen har åpnet for innsendelse av forslag.
Kommunen må forholde seg til forslagsfristen 1. oktober og har mulighet til å behandle forslag i portalen på samme måte som fylkes- og direktekommunene. Endelig status på forslaget settes innen 1. mars 2023 og vil være synlig for forslagstiller i utøverportalen.
Det vil fortsatt være mulig for DKS-planleggere i kommunen å legge inn forslag utenom forslagsfristen.

Les mer om informasjon til utøvere på nettsidene til DKS her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/utover/

Les mer om behandling av forslag i DKS-portalen her:
https://www.denkulturelleskolesekken.no/dks-portalen/portal-og-fagsystem-brukerdokumentasjon/ For mer informasjon eller spørsmål – ta kontakt med:
support@denkulturelleskolesekken.no

Kopi av brevet fra Kulturtanken finner dere på Teams-gruppa vår og vi sender det også til alle kommuner via arkivsystemet vårt.