Årshjul

Fra produksjonen En spurv og en diva. Foto: Marie von Krogh.
januarUke 5 – Visningsarena – fysisk samling for kulturkontakter og elever.
Programmet presenteres. Programmet for neste skoleår legges ut på nettet: https://www.denkulturelleskolesekken.no/rogaland/.
februarInvolvere elevråd og annen elevmedvirkning i programvalg
marsUke 10 Frist for skolene v/kulturkontaktene til å melde inn ønsker til kommende skoleårs produksjoner. Påmelding på: https://www.denkulturelleskolesekken.no/rogaland/   .
Uke 14 Turnéplan publiseres på: https://www.denkulturelleskolesekken.no/rogaland/.
aprilUke 17 – Skolenes frist for tilbakemelding på turnéplanene
maiPlanlegging på hver enkelt skole om bruk av DKS tilbudet.
juniEksamen og ferie.
juliFerie.
augustSkolestart: Invitasjon til nettverksmøte for kulturkontakter og elever.
september
oktoberUke 43 Nettverksmøter evt studietur for kulturkontakter. Erfaringsutveksling, informasjon om DKS og Kulturtanken. Oppfølging i etterkant av de som ikke kan bli med.
novemberProgrammering for neste skoleår starter for produsentene. Elevmedvirkning gjennom ressursgruppe/klasser.
desemberProgrammering fortsetter sammen med ressursgruppe av elever.