Arrangement utenfor skolen (vgs)

Vi benytter ofte kulturhus eller andre lokaler utenfor skolen til DKS. Noen skoler blir av og til satt opp med andre skoler. 

Huskeliste ved arrangement utenfor skolen:

  • Sørg for at elevene er ved arrangementsstedet 15 min før forestilling. Det tar tid å telle opp og plassere elevene.
  • Ta kontakt med vertskapet på huset og avtal innslipp og plassering i rom/sal. Vær behjelpelig med å få alle på plass, man skal alltid fylle opp amfier og seter forfra. Elevene skal tettest mulig på scenen.
  • Skolen må ha kontroll på elevene ift. evt. forstyrrelser under forestillingen. Lærere bør sitte blant elevene. Husk at det er forskjell på begeistring og respons på det som skjer på scenen og ting som har fokus et annet sted enn på scenen.
  • Det er skolens ansvar å påse at elevene rydder etter seg.