Bussing av elever (vgs)

BUSSING AV ELEVER

DKS Vestfold og Telemark betaler!
DKS legger noen ganger opp til at elevene får oppleve DKS-tilbud andre steder enn på egen skole. Dersom skolen har gangavstand eller sykkelavstand så oppfordrer vi til at DKS kombineres med slik fysisk aktivitet. Hvis ikke, så kan skolen bestille buss etter avtale med oss.

Felles for alle er at faktura sendes fylkeskommunen. Be transportør (busselskap, maxitaxi etc.) om å sende EHF-faktura direkte til DKS Vestfold og Telemark.

Fakturaer adresseres til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien og må sendes i EHF-format (org.nr. 821 227 062).

Den skal merkes med 43103 i feltet deres ref. og med turnéens unike nummer i tekstfeltet. Turnéens unike nummer (7 siffer, starter med 4310xxx) finner du under “Annen informasjon” når du klikker deg inn på info om den aktuelle produksjonen.

Les mer om fakturering her.