Honorarsatser

Honorarsatser

Kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken skal betales i tråd med bransjestandard, og rettighetshaveres interesser skal ivaretas i henhold til Åndsverkloven. Kulturtanken viser til rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Creo – forbundet for kunst og kultur (tidligere MFO). Det forutsettes at fakturerende kunstnere som utfører arbeid i DKS skal betales i tråd med rammeavtalen mellom KS og Creo.