MFM 2016_Planetene_foto Lars Opstad
Foto: Lars Opstad

Arrangement utenfor skolen

Noen ganger blir det lagt opp til at elevene får oppleve Den kulturelle skolesekken andre steder enn på egen skole. Det kan være et besøk til en kulturinstitusjon eller en annen skole. Dersom dere skal ut for å delta på et arrangement er det lurt å tenke på følgende:

Huskeliste ved arrangementer utenfor skolen:

• Dersom elevene må busses så skal skoler i tidligere Telemark og kommunekontakter i tidligere Vestfold bestille dette. Les mer om å bestille buss og fakturering på siden Bussing av elever.

• Sørg for at elevene ankommer spillested minimum 15 min før forestilling. Husk at det tar tid å telle opp og plassere elevene.

• Ta kontakt med vertskapet på huset og avtal innslipp og plassering i rom/sal. Vær behjelpelig med å få alle på plass, man skal alltid fylle opp amfier og seter forfra. Elevene skal tettest mulig på scenen.

• Skolen må ha kontroll på elevene med tanke på eventuelle forstyrrelser under forestillingen. Lærere bør sitte blant elevene. Husk at det er forskjell på begeistring og respons på det som skjer på scenen og forstyrrelser som tar fokus fra scenen.

• Det er skolens ansvar å påse at elevene rydder etter seg.