For lærere

På denne siden finner du som er lærer noen tips om lærerens rolle i forbindelse med et besøk fra Den kulturelle skolesekken. Vi har satt opp noen punkter det kan være viktig å tenke over før, under og etter et slikt besøk. Hvis det er noen du lurer på kan du ta kontakt med en av oss på teamet. Vår kontaktinformasjon finner du her.
Læreren er uvurderlige for at et besøk fra Den kulturelle skolesekken skal være vellykket. I møte med kunst og kultur er lærerne viktige rollemodeller for elevene. Hvordan læreren oppfører seg før, under og etter et arrangement kan være med på å legge til rette for gode kunst- og kulturopplevelser for elevene. Gjennom å forberede og informere elevene kan dere sammen skape en positiv forventning til den opplevelsene dere skal dele med hverandre.

Før et DKS-besøk kan du:

 • Sette deg inn i det kulturtilbudet som kommer. Hva handler det om? Er det interaktivt eller passivt? Verksted eller forestilling? Finnes det for- og etterarbeid knyttet til opplegget? Er det noe spesielt du bør snakke med elevene om i forkant av arrangementet?
  All informasjon om tilbudet finner du i portalen. Der kan du søke på din kommune eller din skole for å se hva står i kalenderen deres.

 • Lærerne oppmuntres til å lage egne elevaktiviteter knyttet til de ulike besøkene.

Under et DKS-besøk kan du:

 • Være engasjert og nysgjerrig på det som kommer. Elevene blir påvirket av de voksnes deltakelse og engasjement. Hvis du viser at du er interessert kan det hende at elevene blir det også.

 • Hils på utøverne hvis det er naturlig.

 • I noen tilfeller så har man lagt opp til en ettersnakk når arrangementet er ferdig, da er det viktig at lærerne er frampå og stiller spørsmål til utøverne eller kommer med egne refleksjoner.

 • Sammen med kulturkontakten på skolen har læreren ansvar for å bidra med den praktiske tilretteleggingen.

Etter et DKS-besøk kan du:

 • Ha en samtale med elevene om det dere nettopp har opplevd sammen. Slike samtaler er med på å utvikle elevenes språklige bilder og de får øvd seg på å sette ord på det de har opplevd.

 • Dersom det følger med etterarbeid til arrangementet er det viktig at dette gjennomføres kort tid etter at opplevelsen er over.

 • Selv om alle har opplevd det samme, så er det ikke sikkert at alle sitter igjen med den samme følelsen når arrangementet er over. Legg til rette for ulike tolkninger og få frem at det er ingen rette eller gale svar.

 • Etter hvert besøk fra Den kulturelle skolesekken blir det sendt ut et digitalt evalueringsskjema til både elever og lærere. Vi setter stor pris på om alle fyller ut dette skjemaet. Deres tilbakemeldinger gir oss og utøverne mulighet til å utvikle og forbedre tilbudet fra Den kulturelle skolesekken.