Lærerens rolle

LÆRERENS ROLLE

Læreren er uvurderlige for en vellykket gjennomføring av DKS-arrangement, men hva innebærer det å være en god lærer i DKS-sammenheng?

Det er svært viktig at lærerne tar ansvar og involverer seg i de ulike tiltakene. Elevene blir påvirket av lærernes deltakelse og deres engasjement. For utøverne betyr det mye for motivasjonene å bli møtt med interesse og nysgjerrighet. En imøtekommende holdning fra lærerens sin side, uansett om formen og kulturuttrykk er kjent eller fremmed, vil bety mye for elevenes opplevelse. Lærerne har et medansvar for at den praktiske tilretteleggingen blir best mulig. Vi ønsker at lærerne skal oppleve DKS-tilbudene som en viktig og naturlig del av skolehverdagen, og bruke materiell og ideer knyttet opp mot for – og etterarbeid. Det er flott når lærerne selv setter ut i livet egne ideer til elevaktiviteter knyttet til de ulike besøkene.