Konsert med Daniel Røssing Trio på en skole i Porsgrunn. Elever som sitter på gulvet i en gymsal, og tre musikere i enden som spiller trommer, bass og pianio.
Konsert Chuck Berry med Daniel Røssing Trio Foto: Frida Winther

For lærere

På denne siden finner du som er lærer noen tips om lærerens rolle i forbindelse med et besøk fra Den kulturelle skolesekken. Vi har satt opp noen punkter det kan være viktig å tenke over før, under og etter et slikt besøk. Hvis det er noen du lurer på kan du ta kontakt med en av oss på teamet. Vår kontaktinformasjon finner du på siden kontakt oss/ansatte. Eller du kan snakke med kulturkontakten på din skole.

Læreren er uvurderlige for at et besøk fra Den kulturelle skolesekken skal være vellykket. I møte med kunst og kultur er lærerne viktige rollemodeller for elevene. Hvordan læreren oppfører seg før, under og etter et arrangement kan være med på å legge til rette for gode kunst- og kulturopplevelser for elevene. Gjennom å forberede og informere elevene kan dere sammen skape en positiv forventning til den opplevelsene dere skal dele med hverandre.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Det er flere på skolen som deler ansvaret for at DKS-programmet skal bli vellykket for elevene. Her har vi samlet en oversikt over hvilket ansvar og hvilke arbeidsoppgaver som er anbefalt for lærere. Du kan lese mer om de andres ansvarsområdet i Veileder for kulturkontakten på Kulturtankens hjemmeside.

  • Informerer og forbereder elevene i forkant av hvert DKS-arrangement
  • Knytter DKS-opplevelsen til opplæringen der det er relevant
  • Gir tilbakemeldinger i samarbeid med elevene etter at DKS-arrangementet er ferdig
  • Hver enkelt lærer legger inn dato og informasjon om DKS-arrangementet i periodeplanen for sin klasse/trinn når perioden legges
  • Tar i bruk informasjonsmateriell og lærerressurser til de ulike produksjonene utarbeidet av DKS der det er aktuelt i forkant av DKS-arrangementet
  • Gjennomfører forarbeid og forankrer DKS-tilbudet i lærerplanverket der det er relevant i forkant av DKS-arrangementet
  • Deltar på DKS-arrangement sammen med elevene. Læreren er en viktig rollemodell for elevene i deres møte med kunst og kultur.
  • Setter av tid i klassen til refleksjon og fyller ut tilbakemeldingsskjema