Om DKS

OM DKS

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Les mer her.

I DKS Vestfold og Telemark er vi særlig opptatte av at elever og ansatte på skolene får muligheten til å medvirke i planleggingen, programmeringen og gjennomføringen av DKS på sin skole. Vi har troen på at dette gir et større eierskap til de mange kunst- og kulturopplevelsene som gjennomføres ila. et skoleår, som igjen øker merverdien for skolen og elevene.
Eksempler på arenaer for medvirkning er kulturvertordningen og muligheten til å delta på Markedet for Scenekunst og Marked for Musikk – to årlige nasjonale arenaer for visning av aktuelle forestillinger og konserter for barn og ungdom.