Barn i publikum som ser beundrende på en forestilling på Marked for musikk 2017
Foto: Lars Opstad Marked for musikk 2016_ Foto: Lars Opstad, kulturtanken

Om Den kulturelle skolesekken

Om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Hvert år får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Det er et krav at kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og bestå av alle de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Du kan lese mer om ordningen på hovedsiden til Den kulturelle skolesekken.Den kulturelle skolesekken i Vestfold og Telemark

I Den kulturelle skolesekken Vestfold og Telemark er vi særlig opptatt av medvirkning fra elever og ansatte på skolene. Vi legger til rette for at både voksne og ungdommer får muligheten til å delta i planleggingen, programmeringen og gjennomføringen av arrangementer på sin skole. Vi har tro på at dette gir et større eierskap til de mange kunst- og kulturopplevelsene som gjennomføres i løpet av et skoleår.
Gode arenaer for medvirkning er kulturvertordningen og unge arrangører, og muligheten til å delta på Markedet for Scenekunst og Marked for Musikk – to årlige nasjonale arenaer for visning av aktuelle forestillinger og konserter for barn og ungdom.

I Vestfold og Telemark har vi også kulturtilbud til barnehager, DKS barnehage. Vi tilbyr ordningen i alle kommuner og drifter den med egne midler.