Daniel Røssing Trio fra konserten En hyllest til Chuck Berry. Marked for musikk 2020. En spiller piano, en spiller trommer og en spiller bass.
Marked for musikk 2020. Daniel Røssing Trio spiller konserten En hyllest til Chuck Berry. Fotograf: Erik Brandsborg, kulturtanken.

RESSURSGRUPPER (vgs. Telemark)

Vi har et mål om at det opprettes ressursgrupper for lærere og elever på de videregående skolene. Ønsket er at elevene og lærere får en bedre forståelse for DKS og opplever større relevans til skolens lærerplaner gjennom kunst og kulturprogrammet som DKS Telemark tilbyr.

Ressursgruppene skal forankres i skolens hverdag, det utformes et mandat og skolene vil få tett oppfølging. Gruppene bør ideelt sett være sammensatt av kulturkontakt, lærer og elever, og gruppen vil involveres i programutvelgelse, promotering internt på skolen samt evaluering.

Du kan lese mer om arbeidet med ressursgruppe og elevmedvirkning i artikkelen Elevmedvirkning – ressursgrupper i DKS .