Evaluering fra elever

EVALUERING FRA ELEVER

DKS ønsker at du som er elev forteller om dine inntrykk og erfaringer rundt formidling og relevans av programmet.

Dersom et program skal videreføres, vil dine og våre betraktninger rundt formidlingen danne grunnlaget for eventuelle justeringer i programmets innhold og form.

Nye felles tilbakemeldingsrutiner er under utvikling i Vestfold og Telemark. Rutinene skal være klare ila. høsten 2020. Mer info kommer.