Illustrasjonsbilde
Fotograf: Knut Sørhusbakken Copyright: Kulturtanken

Tilbakemelding fra elever

Den kulturelle skolesekken ønsker å høre hvordan du som elev opplever å delta på våre kulturarrangementer. Etter hvert besøk til din skole vil det bli sendt ut en brukerundersøkelse der dere kan fortelle oss hva dere tenkte og følte om opplevelsen. Elevenes stemme er viktig for utøverne og oss i Den kulturelle skolesekken. Hvis et program skal videreføres kan tilbakemeldingene vi får fra elevene være med på å utvikle og endre programmets innhold og form.

Nå kan alle elever gi tilbakemeldinger på DKS-arrangement gjennom å ha en samtale med Chatboten Undre. Du kan lese mer om under på kulturtankens hjemmeside i en artikkel om Chatboten Undre.