Bilde av dks-produksjoner som representerer de ulike årstidene. Vinter: Isskulptur. Vår: Leseløype, Uprisen. Sommer: DKS-festivalen i Tønsberg. Høst: Våkenatt.

Årshjul for Den kulturelle skolesekken i Vestfold og Telemark

Er du kommunekontakt, kulturkontakt, lærer eller elev? På denne siden finner du en oversikt over hendelser det kan være verdt å merke seg.
Informasjon om dato, tidspunkt og påmelding til Nettverksmøte for kommunekontakter og kulturtorg vil bli sendt til kommunekontakter/kulturkontakter.

Januar

Presentasjon av valgmeny(program for kommende skoleår) for kulturkontakter/kommunekontakter i grunnskole og videregående opplæring.

Februar

Presentasjon av valgmeny(program for kommende skoleår) for kulturkontakter/kommunekontakter i grunnskole og videregående opplæring.

Frist for å levere ønsker fra programmet for kultur- og kommunekontakter.

April

Arbeid med turnéplanlegging

Mai

Programmet publiseres på vår hjemmeside www.denkulturelleskolesekken.no/vestfoldogtelemark/

Juni

Frist for skolene å komme med tilbakemelding på turnéplanene som er publisert på vår hjemmeside www.denkulturelleskolesekken.no/vestfoldogtelemark/

Juli

Ferie

August

Marked for scenekunst. Se nettside for datoer og påmelding
Kulturvertkurs for elever i ungdomsskole og videregående opplæring

September

Kulturvertkurs for elever i ungdomsskole og videregående opplæring

Oktober

1. oktober Innmeldingsfrist for programforslag
Marked for musikk. Se nettside for datoer og påmelding

November

Nettverksmøte for kommunekontakter
Kulturtorg for kommunekontakter og kulturkontakter

Desember

Showbox Oslo
Forside – Showbox