Illustrasjonsbilde
Fotograf: Knut Sørhusbakken Copyright: Kulturtanken

For kulturkontakter og lærere

Her har vi samlet nyttig informasjon om kulturkontakten og lærerens rolle før, under og etter et besøk fra Den kulturelle skolesekken.

Kulturtanken har laget en veileder for kulturkontakter. Der finner du anbefalinger om kulturkontaktens praktiske oppgaver. Veilederen synliggjør også hvordan ansvaret for Den kulturelle skolesekken er fordelt mellom kulturkontakten og samarbeidspartnere. Den er ment som en starthjelp for deg som er ny kulturkontakt, men også som en støtte og inspirasjon for deg som er erfaren kulturkontakt, rektor eller lærer. Den inneholder også felles anbefalinger om hvordan fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver mellom rektor, lærer, kulturkontakt og elever kan forenkle samarbeidet mellom de ulike rollene.
Veilederen finner du her: Veileder for kulturkontakten – Kulturtanken.