FOR KULTURKONTAKTER OG LÆRERE

Kulturkontakten og læreren er uvurderlige for en vellykket gjennomføring av DKS-arrangement, men hva innebærer det å være en god kulturkontakt og lærer i DKS-sammenheng?

Les mer på undermenyen vår om:
– Kulturkontaktens rolle
– Lærerens rolle
– Evalueringer