Innmelding av produksjoner

INNMELDING AV PRODUKSJONER

Har du en spennende produksjon som du ønsker å turnere med i Vestfold og Telemark?
Frist for innmelding av produksjoner er 1. oktober hvert år. Da vil du bli med i vurderingen av turneer for skoleåret som har oppstart høsten etter.

Innmelding gjøres via den sentrale DKS-portalen på denkulturelleskolesekken.no.