SPILLEMIDLER, ØKONOMI OG RAPPORTERING

Fylkeskommunen mottar Vestfold og Telemark sin andel av spillemidler. 1/3 av midlene overføres til kommunene etter en gitt nøkkel. Spillemidlene er øremerket kunst og kultur til elevene og kan ikke brukes til administrasjon eller kompetansetiltak. Kommunen har i tillegg egne midler til å administrere og drifte egen DKS-plan ut over de tildelte spillemidlene.

Det er knyttet strenge krav til bruk og dokumentasjon av spillemidler i DKS. Tildelingsbrevet, som sendes kommunene i slutten av juli, skisserer særskilte satsningsområder og forutsetninger for utbetaling av spillemidler. 

Kommunene får sin tildeling etter rapportering av foregående skoleår og plan og utviklingstiltak for kommende skoleår.