MFM 2014_foto Michal Tomaszewicz
Foto: Michal Tomaszewicz

Kulturverter og Unge arrangører

Å være Kulturvert gir elevene en mulighet til å lære hva det innebærer å gjennomføre et kulturarrangement. Ved at elevene deltar i planlegging og avvikling av arrangementene bidrar de med å avlaste Kulturkontakten. Gjennom utvidelse av kulturell kompetanse og mestring håper vi å gi elevene økt kulturforståelse og interesse for ulike uttrykk. Når elevene blir viktige i gjennomføringen av et arrangement vil også eierskapsfølelsen til de enkelte arrangementene og Den kulturelle skolesekken bli større. Det er Kulturverten som følger opp ordningen med Kulturverter/Unge arrangører.

Den kulturelle skolesekken arrangerer egne kulturvertkurs for ungdomsskole og videregående. Det vil bli sendt ut informasjon om tidspunkt for gjennomføring og påmelding. Ta kontakt med din kontaktperson i Fylkeskommunen dersom du lurer på noe.

Les mer om Kulturtankens satsing på elevmedvirkning her.

Før et besøk fra Den kulturelle skolesekken:

 • Sette seg inn i hva som kommer
  – Hvem er de og hvor mange?
  – Hvilket uttrykk? Musikk, Scenekunst, Litteratur, Film eller Visuell kunst.
  – Hvilket trinn skal de besøke?
  – Hvor skal de være?

 • Markedsføre aktiviteten
  – Informere på lærerværelset
  – Informere i klasserommet
  – Henge opp plakater
  – Publisere informasjon på skolens informasjonsskjermer
  – Publisere i Sosiale media.

 • Forberede seg på å ønske utøveren velkommen
  – Gjør klar en liten konferansiertekst
  – Skal utøverne ha kaffe/vann/lunsj

 • Gjør deg kjent i rommet aktiviteten skal foregå
  – Hvor er stikkontaktene?
  – Kan rommet blendes?
  – Er det smale dører/bratte trapper?
  – Trengs det å settes ut stoler/matter?

Under et besøk fra Den kulturelle skolesekken:

 • Ønsk utøverne velkommen
  – Følg utøverne til det rommet som skal brukes
  – Tilby kaffe/vann
  – Tilby å hjelpe til med å bære utstyr
  – Vis frem garderobe og toaletter
  – Spør om det er noe spesielt de ønsker at du skal si i presentasjonen

 • Stå i døra og ta i mot publikum

 • Presenter utøverne og ønske velkommen
  – Avtal med kulturkontakten hvem som gjør dette
  – Presenter utøverne

 • Takke av utøverne
  – Si takk for opplevelsen

 • Hjelp til med å rydde lokalet etter at arrangementet er over
  – Tilby utøverne bærehjelp
  – Rydd opp stoler/matter