Tekniker på jobb. Han har sort t-skjorte med teksten CREW på ryggen
Foto: Michal Tomaszewicz

Kulturverter og Unge arrangører

Å være Kulturvert gir elevene en mulighet til å lære hva det innebærer å gjennomføre et kulturarrangement. Ved at elevene deltar i planlegging og avvikling av arrangementene bidrar de med å avlaste Kulturkontakten. Gjennom utvidelse av kulturell kompetanse og mestring håper vi å gi elevene økt kulturforståelse og interesse for ulike uttrykk. Når elevene blir viktige i gjennomføringen av et arrangement vil også eierskapsfølelsen til de enkelte arrangementene og Den kulturelle skolesekken bli større. Det er Kulturkontakten som følger opp ordningen med Kulturverter/Unge arrangører.

Den kulturelle skolesekken arrangerer egne kulturvertkurs for ungdomsskole og videregående. Det vil bli sendt ut informasjon med tidspunkt for gjennomføring og informasjon om innhold og påmelding. Ta kontakt med din kontaktperson i Fylkeskommunen dersom du lurer på noe.

Les mer om Kulturtankens satsing på elevmedvirkning her.

Kulturvertenes arbeidsoppgaver

Det er flere på skolen som deler ansvaret for at et DKS-arrangement skal bli vellykket. Når du er Kulturvert betyr det at du er av dem som har dette ansvaret, sammen med kulturkontakten, læreren din og rektor. Hvis du ikke vet hvem som er kulturkontakt på din skole så kan du spørre en som jobber på skolen din.

Her kommer en liten liste over oppgaver som kulturvertene kan gjøre:

 • Har arrangøroppgaver før, under og etter et DKS-arrangement
 • samarbeider i et team med andre kulturverter, kulturkontakten og lærere
 • Tilrettelegger for utøvere og publikum før, under og etter et DKS-arrangement.

Arbeidsoppgaver

Det er kulturkontakten som skal sørge for at oppgavene som er listet under blir gjennomført. Dersom en skole allerede har etablert en kulturvertgruppe på skolen så kan flere av disse arbeidsoppgavene utføres av dem. På kulturvertkurs lærer du om hva du skal gjøre når du er med å arrangere en kulturopplevelse på skolen din. Det er en morsom dag der du treffer elever fra andre skoler, og sammen får dere opplæring arrangørskap, stemmebruk, fotografering og masse annet gøy!

Forslag til oppgaver kulturvertene kan utføre 

Markedsføring: Kulturvertene kan informere om DKS-arrangementet i klassene som skal delta. Heng opp plakater eller publiser informasjon på skolens informasjonsskjermer, skriv på intranett eller aktuelle sosiale medier. Velg de metodene som er best for deres skole.  

Vertskap for utøvere: Kulturvertene tar imot utøvere, viser hvor man kan parkere, tilbyr kaffe/te/vann/frukt. Viser utøverne scenen og de lokalene de skal bruke, strømuttak, WC og hvor de kan forberede seg etc.  

Vertskap for publikum: Kulturvertene tar imot publikum i døra, ønsker velkommen og viser de ulike klassetrinnene til plassene sine. Kulturvertene kan gjerne hente elevene i klasserommene deres.   

Scenearbeider: Kulturvertene kan gjøre klar rommet der aktiviteten skal være. Rigge stoler, matter med mer. La utøvere få tilgang til et eget rom hvor de kan forberede seg og pakke ut sitt utstyr o.a. 

Konferansier: Kulturvertene forbereder og øver på manus, ønsker publikum og utøverne velkommen. Evt. gi praktisk informasjon om mobilbruk. 

Husk å informere om: rømningsveier og sikkerhet. Dette er de voksnes ansvar, men kulturvertene kan ta dette med i sin informasjon. 

Gjennomføring

 • Kulturkontakten velger ut elever til å være kulturverter i samarbeid med kontaktlærerne. 
 • Elevene kan gjerne sende en skriftlig søknad og begrunne hvorfor de vil være kulturverter.  
 • De utvalgte elevene utgjør en kulturvertgruppe som skal samarbeide gjennom for eks. et skoleår.  
 • Kulturkontakten lærer opp nye kulturverter eller tidligere kulturverter kan lære opp nye. 
 • Når kulturvertgruppen er etablert, fordeles de ulike arbeidsoppgavene mellom elevene i nært samarbeid med kulturkontakten.  
 • Kulturkontakten bør vise stor tillit til kulturvertene, slik at arbeidet oppleves som meningsfullt for dem. Oppgavene kan utføres i fellesskap og alene.   

Etterarbeid

 • Kulturkontakten bør innarbeide gode rutiner for evaluering av kulturvertenes arbeid.  
 • Avsett tid til kort oppsummering av arbeidet som er gjort, etter hvert DKS-arrangement. 
 • Sørg for at alle kulturvertene får tilbakemeldinger på utført arbeid. Hvordan de samarbeider og hvordan de arbeider alene. 
 • Når kulturvertgruppen skal opphøre etter et skoleår, gi elevene attester eller annen velfortjent oppmerksomhet. 

Anbefaling

Etabler en elevgruppe med kulturverter (elevarrangør/kulturcrew) på skolen. De er en viktig ressurs for deg som kulturkontakt og for skolen. De vil i stor grad kunne avlaste kulturkontakten på selve arrangementsdagen. 

På skoler hvor kulturvertgruppen fungere godt, har de fått tildelt andre arrangøroppgaver ved skolen. Andre skoler har eleven selv tatt ansvar for å lage egne arrangement for elever.  

Bilde av fem personer i forbindelse med gjennomføringen av kurs for Unge arrangører på Bølgen Kulturhus