FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Kontaktpersoner DKS-administrasjon

Torill Sjømæling, rådgiver, tlf. 909 19 432 / torill.sjomeling@vtfk.no
Thorild Osdalen, rådgiver, tlf. 996 20 972 / thorild.l.osdalen@vtfk.no
Anne Hermansen, rådgiver, tlf. 416 94 893 / anne.hermansen@vtfk.no