Tuva Gonsholt, glasskunstner står blant oransje og røde lyspærer i glass som står på tynne, sorte stilker. De ser ut som tulipaner.
– Jeg lærer mye av å formidle til elever, sier glasskunstner Tuva Gonsholt. Foto: Tom Riis

For videregående opplæring

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Kontaktpersoner i Den kulturelle skolesekken

Torill Sjømæling, rådgiver, tlf. 909 19 432 / torill.sjomeling@vtfk.no
Thorild Osdalen, rådgiver, tlf. 996 20 972 / thorild.l.osdalen@vtfk.no
Anne Hermansen, rådgiver, tlf. 416 94 893 / anne.hermansen@vtfk.no
Marius Strangård Baum, rådgiver, tlf: 920 12 492 / marius.baun@vtfk.no