Illustrasjonsbilde
Fotograf: Knut Sørhusbakken Copyright: Kulturtanken

Kulturkontakten

Som kulturkontakt er du bindeleddet mellom skolen, utøverne og DKS. Du skal legge til rette for at elevene, lærerne og ledelsen opplever eierskap til DKS og får gode DKS-opplevelser. For å lykkes som kulturkontakt, er det en fordel at du ser verdien av elevenes deltagelse i gode kunst- og kulturopplevelser. Kulturkontakten må kunne jobbe selvstendig og strukturert og sørge for god informasjonsflyt på skolen. Gode forberedelser fra lærerne er en forutsetning for at elevenes opplevelse skal bli så god som mulig.  

Kulturkontakten er gjerne lærer, skoleleder eller skolebibliotekar. Det er fint å trekke inn elever som støttespillere i arbeidet ditt. Veilederen har et eget avsnitt om elevmedvirkning.  

Dine viktigste oppgaver vil være å

  • bli kjent med skolens DKS-program og DKS-portalen (www.dks.no
  • informere elever og lærere i forkant av hvert DKS-arrangement 
  • sørge for nødvendige, praktiske forberedelser til hvert DKS-arrangement  
  • opprette kontakt med utøverne i forkant av arrangementene    
  • være ansvarlig vertskap under hvert DKS-arrangement 

Organiseringen av DKS er ulik i grunnskole og videregående skole. Hvis du har spørsmål om skolens DKS-program, kan du henvende deg til din kommunekontakt eller til DKS-planlegger i fylkeskommunen. De har god kunnskap om DKS-tilbudet skolen din får, og vil kunne hjelpe deg.  

Lykke til med gjennomføring av ditt første DKS-arrangement! 

Veileder for kulturkontakten

Kulturtanken har laget en veileder for Kulturkontakter. I Veilederen har de kommet frem til felles anbefalinger om hvordan fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver mellom rektor, kulturkontakt, lærer og elever kan forenkle samarbeidet mellom de ulike rollene.

Veilederen skal være en starthjelp og opplæring for deg som er ny som kulturkontakt, men den vil også kunne være en støtte for og inspirasjon for deg som er erfaren kulturkontakt, lærer eller rektor.
All informasjon om veilederen finner du på nettsiden til kulturtanken.
Du kan også bla gjennom veilederen på denne siden eller laste ned en PDF av veilederen som du kan skrive ut.