Fotograf: Knut Sørhusbakken Copyright: Kulturtanken

For kulturkontakten

MFM 2016_foto Lars Opstad

Kulturkontakten er et viktig bindeledd mellom Den kulturelle skolesekken, skolene og utøverne. Vi kan ikke være tilstede på alle arrangement som tilbys av Den kulturelle skolesekken. Da er det alltid en trygghet i å vite at en engasjert og kompetent kulturkontakt tar ansvaret for arrangementet.

Kulturkontakten er vertskap for utøverne som kommer og ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet. Det betyr ikke at kulturkontakten skal gjøre alt selv, men det er ditt ansvar å sørge for at arbeidsoppgavene som må løses er fordelt. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjonen vår finner du her, men aller helst ønsker vi at kulturkontaktene sender melding i portalen.

Her har vi samlet litt informasjon som kan være nyttig for deg som er, eller kunne tenke deg å bli kulturkontakt på din skole.
https://www.kulturtanken.no/ressurs/ti-tips-til-kulturkontakter/

Før et DKS-besøk kan du

 • Holde deg oppdatert på turnéplan og praktiske opplysninger knyttet til hvert enkelt arrangement. All informasjon om programmet finner du i portalen. Der kan du søke på din kommune eller din skole for å se hva står i kalenderen deres.

 • Sørg for at elevtall, ukeplan og riktig kontaktinformasjon og all teknisk informasjon er oppdatert i portalen. Det gjør det enklere å få koordinert en vellykket turné.

 • Gi god informasjon til elever og lærere om besøket som kommer. Å skape en positiv forventning hos elevene er grunnleggende for en god kunst- og kulturopplevelse.

 • Sørg for at turnéplanene blir en naturlig del av planleggingen av kommende skoleår/semester. Turnéplan finner du i portalen. Husk også å være oppmerksom på om din skole skal reise til kulturhus/museum/kino eller besøke en annen skole. Dersom dere skal få besøk eller reise til en annen skole, ta kontakt med skolens kulturkontakt i god tid før arrangementet.

 • Minn lærerne på at de skal forberede elevene på hvilke tilbud som kommer. Det kan være lurt å oppmuntre til å gi ut informasjon til foreldrene også. Sørg for at lærerne har blitt gjort kjent med eventuelle oppgaver til forberedelse og etterarbeid.

 • Heng opp plakater og snakk med klasser om nært forestående arrangementer – dette kan selvfølgelig kulturvertene hjelpe til med!

 • Avtal med utøver: tidspunkt for ankomst, møtested, hvem som møter utøveren. Avklar også om det er behov for bærehjelp, eller om utøver har andre praktiske behov. Sørg for å ha en vikar for den som skal møte utøverne i tilfelle det skulle oppstå noe uforutsett.

Under et DKS-besøk kan du

 • Praktisk tilrettelegging i forbindelse med gjennomføring av arrangement

 • Være vertskap for utøverne som kommer. Vær sikker på at noen tar dem imot og følger dem dit de skal være. Det er alltid hyggelig hvis utøverne får tilbud om vann/kaffe.

 • Når skolene skal på kulturarrangement utenfor skolen, vær sikker på at det er bestilt buss eller sørget for annen transport – sjekk med turnéplanen at tidspunktene for levering og henting er korrekt.

 • Ta i mot elevene som skal delta på arrangementet. Vær tilstede under hele arrangementet og snakk med elever og lærer etterpå. Minn dem på å gi tilbakemelding i portalen.

Etter et DKS-besøk kan du

 • Gi tilbakemelding i portalen, og minn elever og lærere på å gjøre det samme.

 • Evaluer sammen med kulturvertene: hva gjorde dere riktig? Hva kunne dere gjort bedre?