Hvit buss. Illusttrasjonsfoto

Bussing av elever

Noen ganger blir det lagt opp til at elevene får oppleve Den kulturelle skolesekken andre steder enn på egen skole. Det kan være et besøk til en kulturinstitusjon (f.eks. et kulturhus) eller en annen skole. Dersom skolen har gangavstand eller sykkelavstand til arenaen så oppfordrer vi til at Den kulturelle skolesekken kombineres med slik fysisk aktivitet.

Hvordan bestille buss

For Telemark:

Den enkelte skole bestiller selv transport når det er behov for det, dette er kulturkontaktens ansvar.

For Vestfold:

Kommunekontakt gjør en vurdering og bestiller buss til de skoler som skal busses.

Kostnad

Kostnaden ved å busse elevene når avstanden er mer enn 3 km dekkes av Den kulturelle skolesekken Vestfold og Telemark. Dette gjelder både offentlige og private skoler. Skolene står fritt til å bruke det busselskapet de vil. Her finner du Tips til Vy Buss sine kontaktpersoner i Telemark.

Fakturering for buss

Felles for alle er at faktura sendes fylkeskommunen.
Be transportør (busselskap, maxitaxi etc.) om å sende faktura direkte til DKS Vestfold og Telemark (EHF-format – org.nr. 821 227 062).
Faktura adresseres til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien.
Faktura skal merkes med 43100 i feltet deres ref. 
Faktura skal også merkes med turnéens navn i tekstfeltet.

NB:

Når Den kulturelle skolesekken arrangeres av den enkelte kommune er det kommunen som dekker buss. For å finne ut om arrangementet er fra fylket eller kommunen så kan du sjekke om det er kommunen eller fylket som arrangør. Den informasjonen finner du i turnéplanen for din skole. Du kan også spørre din kommunekontakt.