Bussing av elever

BUSSING AV ELEVER

DKS Vestfold og Telemark betaler!

DKS legger noen ganger opp til at elevene får oppleve DKS-tilbud andre steder enn på egen skole. Dersom skolen har gangavstand eller sykkelavstand så oppfordrer vi til at DKS kombineres med slik fysisk aktivitet.

For Vestfold:

Kommunekoordinator gjør en vurdering og bestiller buss til de skoler som skal busses.

For Telemark:

Den enkelte skole bestiller selv transport når det er behov for det, dette er kulturkontaktens ansvar.

Kostnaden ved å busse elevene når avstanden er mer enn 3 km dekkes av DKS Vestfold og Telemark. Dette gjelder både offentlige og private skoler.

NB! Når det er lokal DKS (kommunens eget DKS-program), så er det kommunen som dekker ev. buss. Om det er fylkes-DKS eller kommunal DKS ser du i turnéplanen på disse sidene (søk på din skole). Eller spør din kommunekontakt.

Felles for alle er at faktura sendes fylkeskommunen. Be transportør (busselskap, maxitaxi etc.) om å sende EHF-faktura direkte til DKS Vestfold og Telemark.

Faktura adresseres til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien.
Faktura må sendes i EHF-format (org.nr. 821 227 062).

Faktura skal merkes med 43100 i feltet deres ref. og med turnéens navn i tekstfeltet.