Bilde av elever, lærer og produsent i DKS under arbeidet med ressursgruppe i Videregående skole
Bilde fra utviklingsarbeid i forbindelse med prosjekt elevmedvirkning. (Fra høyre: Randi Stokland, Elisa Damberg, Jon Engravslia Aarebakk, Kristine Bø Haugland og Anne Hermansen, DKS Vestfold og Telemark fylkeskommune.

PROGRAMRÅD (vgs. Vestfold)

Programtilbudet i DKS for de videregående skolene bestemmes hvert år av et tverrfaglig sammensatt programråd. Programrådet består av fagpersoner med kunstfaglig kompetanse som legger frem programforslag i de ulike kunstuttrykkene, og sammen med skolerepresentanter og fylkeselevrådsrepresentanter bestemmes det helhetlige programtilbudet i DKS vgs.