Sort t-skjorte med grønn skrift. Det står CREW på ryggen. T-skjorte som Kulturvertene bruker når de er på jobb.
Bilde fra kulturvertkurs 2022.

For elever

Elevmedvirkning er en prioritert oppgave i DKS Vestfold og Telemark. Elevene skal, i henhold til målet, inkluderes i DKS som en sentral aktør og gis mulighet til medvirkning gjennom dialog, deltakelse og innflytelse. Per i dag jobbes det etter litt ulike modeller, men dette vil på sikt finne en felles form.

Følg lenkene for mer informasjon om hvordan elevene kan medvirke i DKS:
Kulturverter/unge arrangører
Evaluering av kulturtilbud fra Den kulturelle skolesekken
Ressursgrupper (Telemark)
Programråd (Vestfold)