FOR ELEVER

Elevmedvirkning er en prioritert oppgave i DKS Vestfold og Telemark. Elevene skal, i henhold til målet, inkluderes i DKS som en sentral aktør og gis mulighet til medvirkning gjennom dialog, deltakelse og innflytelse. Per i dag jobbes det etter litt ulike modeller, men dette vil på sikt finne en felles form.

Følg lenkene for mer informasjon
Kulturverter/unge arrangører
Evaluering av kulturtilbud fra Den kulturelle skolesekken
Ressursgrupper (Telemark)
Programråd (Vestfold)

MFM 2017_La Balle Rouge_foto: Lars Opstad

Foto: Lars Opstad