Evalueringer

EVALUERINGER

Evaluering og elevkommentarer skal gi oss viktige innspill på hvordan de ulike produksjonene oppleves kunstnerisk og hvordan de fungerer i tilknytning til fagfornyelsen.  

Selve evalueringen skal ikke være en stor jobb og vi ønsker at formen på evt. kommentarer skal være av en slik karakter at de kan brukes i offentlige dokumenter.

Fra høsten 2020 vil vi be dere om å evaluere i den nye DKS-portalen.