Evaluering av arrangementer

Evaluering av arrangementerTilbakemelding fra kulturkontakter, lærere, elever og barnehager er viktig for oss i Den kulturelle skolesekken. Etter hvert kulturarrangement blir det sendt ut en brukerundersøkelse på e-post til kulturkontakten ved den enkelte skole og barnehage. Kulturkontakten kan videresende linken til spørreskjemaet til lærere og andre som var tilstede under arrangementet. Det er en enkel undersøkelse som det ikke tar lang tid å besvare. Når du svarer husk at svarene du gir skal kunne publiseres offentlig.
Deres tilbakemeldinger er viktige for fornying og utvikling både for oss i fylkeskommunen, men også for utøverne.