Kulturtilbud for barnehager

Flopp er et populært barnehagetilbud.

Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle skoleelever oppleve profesjonell kunst og kultur i skoletida. I Vestfold og Telemark får også barnehagene et slikt tilbud.

 

Kulturtilbudet til barnehager er finansiert med fylkeskommunens egne midler og ordninga er unik for vårt fylke.

Gamle Telemark fylke har hatt barnehagekonserter siden 1990-tallet, og gradvis har ordningen blitt utvidet til å omfatte alle kunstuttrykk. Fra 2021 har også barnehager i Vestfold fått kulturtilbud fra fylkeskommunen.

Varierte kulturopplevelser åpner nye verdener og inspirerer til kreativitet og læring. Felles opplevelser gir felles referanser, og styrker inkludering, fellesskap og samhold. Ved å spre tilbudet ut til hele fylket, bidrar ordninga til å utjevne både sosioøkonomiske og geografiske forskjeller.

I 2022 vises mer enn 360 forestillinger til et samlet publikumstall på over 13500 barn i Vestfold og Telemark. I 2023 forventes tallene å bli noe høyere.

For mer info om ordningen kan du kontakte Rønnaug Flatin, ronnaug.flatin@vtfk.no