For utøvere

FOR UTØVERE

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Profesjonelle utøvere, produsenter, formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Alle forslag meldes inn i DKS-portalen.

15.august åpner portalen for innsendelser av forslag til påfølgende skoleår. Innmeldingsfristen er 1.oktober kl.23.59.

Her kan du finne mer informasjon om forslagsprosessen og å være utøver for Den kulturelle skolesekken
DKS for utøvere

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Les mer på undermenyen vår om:
– Innmelding av produksjoner
– Honorarsatser
– Evaluering fra utøvere