Foto:Lars Opstad

For utøvere

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Vestfold og Telemark? Har du et spennende prosjekt på gang? Da vil vi høre fra deg!

Profesjonelle utøvere, produsenter, kunst- og kulturinstitusjoner og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Alle forslag skal meldes inn i den nasjonale portalen for Den kulturelle skolesekken.

Portalen åpner 15.august.
Innmeldingsfristen er 1. oktober, kl. 23.59, for påfølgende skoleår.

Vurdering og utvelgelse av program

Utvelgelsen av programmet for kommende skoleår er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene i Vestfold og Telemark.

De ansatte i fylkeskommunen er delt inn i faggrupper innen de ulike uttrykkene. I tillegg deles faggruppene i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Faggruppene gjør en grovsortering og vurdering av forslagene, og lager en meny kommunene kan velge fra. Forslagene blir presentert for kommunekontaktene, de kan komme med ønske om hvilke produksjoner som skal besøke deres kommune. Ønsker er ikke avgjørende for hvilke produksjoner som blir valgt, men blir tatt i betraktning.

Utvalg av kulturtilbud til barnehager varierer fra kommune til kommune.

I grovsorteringen ser vi blant annet på:

  • Har formidlingen høy kunstnerisk kvalitet?
  • Hvorfor er dette prosjektet/konseptet/budskapet viktig?
  • Hvordan skapes det en opplevelse for elevene?
  • Har forslaget en tydelig og god prosjektbeskrivelse som redegjør for innhold og form?
  • Har forslaget videodokumentasjon?
  • Økonomi

Portalen/DKS utøver-app

All kommunikasjon mellom utøver og turnéplanleggere i Den kulturelle skolesekken foregår i meldingssystemet i Portalen. Der vil dere også motta turnéplan, informasjon om eventuell leiebil og hotell og kontrakt. Kontrakten godkjennes i Portalen ved at utøver svarer på meldingen med “Kontrakt godkjent”.

For å gjøre det enklere å følge opp i turnéplanleggingsfasen og gjennomføring av turné har Kulturtanken utviklet en app for utøvere i Den kulturelle skolesekken, DKS utøver. I appen har du lett tilgang til dine forslag og relevant informasjon om dine turneer. Her finner du turneplaner, kart, meldinger og kontaktinformasjon.

Honorar/diett

Kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken skal betales i tråd med bransjestandard, og rettighetshaveres interesser skal ivaretas i henhold til Åndsverkloven. Kulturtanken viser til rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Creo – forbundet for kunst og kultur (tidligere MFO). Det forutsettes at fakturerende kunstnere som utfører arbeid i DKS skal betales i tråd med rammeavtalen mellom KS og Creo.

Det er Statens reiseregulativ som bestemmer reise- og diettsatsene som vi benytter i Den kulturelle skolesekken. Her vil du alltid finne oppdaterte satser for reise- og diett.

Fakturering

Alle fakturaer som skal sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune må sendes i EHF-format.
Organisasjonsnummer Vestfold og Telemark Fylkeskommune: 821 227 062
Adresse: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Pb. 2844, 3702 Skien
Fakturaen må merkes med 43100 i feltet deres ref. Dette gjelder både turneer i grunnskole og videregående opplæring. Kulturtilbud til barnehager merkes 43106.
Skriv også inn navn på turneen i friteksten.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har 30 dagers betalingsfrist. Fristen løper fra datoen korrekt faktura er mottatt.

Mer informasjon om fakturering til Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du her.

Tilbakemelding

Den kulturelle skolesekken i Vestfold og Telemark ønsker at du forteller om erfaringer rundt formidlingen du har gjennomført, mottagelse på skolene/barnehagene og en liten oppsummering på hvordan det er å være utøver i fylket vårt. Etter endt turné sendes det automatisk ut en brukerundersøkelse i portalen til utøvere og skolene. Som utøver kan du få tilsendt skolenes svar.

DKS-lab Vestfold og Telemark

Telemark Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter inviterer kunstnere til å søke om deltagelse i DKS LAB 2022.
Er du kunstner og ønsker hjelp til å utvikle prosjekter for DKS? Vi inviterer kunstnere/kunstnergrupper med tilknytning til regionen til å delta på et kurs, som strekker seg over totalt seks dager med erfarne veiledere fra kunst og formidlingsfeltet til stede – 4 dager med utvikling av ide og metode gjennom samtaler og praktisk utprøvinger, og 2 dager med skoletesting for det aktuelle klassetrinnet med veileder til stede.

Er du nysgjerrig? Les mer på Telemark kunstsenters hjemmeside!