Illustrasjonsfoto
Helge Tverdal holder kurs for kulturverter

Grunnskole/kommune

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Alle skoler skal ha en kulturkontakt. Kulturkontakten er bindeleddet mellom skolen og Den kulturelle skolesekken i Fylkeskommune og kommune. Vi har skrevet mer om kulturkontaktens oppgaver på siden “For kulturtanken”.

Kommunene har en kommunekontakt/kommunekoordinator som administrerer Den kulturelle skolesekken for hver enkelt kommune. Kommunekontaktene samarbeider tett med Fylkeskommunen blant annet om å velge programmet for Den kulturelle skolesekken. Lurer du på hvem som er kommunekontakt i din kommune? Oversikt over alle kommunekontakter i Vestfold og Telemark finner du her.